580nfs1_red

Tyskland i fokus för NFS studieresa

Friedrich-Ebert-Stiftung i Berlin Friedrich-Ebert-Stiftung i Berlin

En delegation från NFS gjorde nyligen ett studiebesök Berlin arrangerat av Friedrich Ebert Stiftung – en stiftelse som huvudsakligen ägnar sig åt internationellt utvecklingssamarbete, ofta tillsammans med fackföreningsrörelsen. På programmet stod flera av de aktuella frågorna i dagens Tyskland som exempelvis Kurzarbeit, minimilöner, grön omställning och en mer offensiv krisbekämpning. Det här nyhetsbrevet består av flera artiklar från studieresan.

Tyskland står i fokus av många skäl i dessa tider. Landet beskrivs som Europas tillväxtmotor och har tagit på sig huvudrollen i försöken att lösa den ekonomiska krisen. Men från fackligt håll vill man gärna se ett alternativ till åtstramningspolitiken.

Den 22 september går Tyskland till val. Då är frågan om förbundskansler Angela Merkel ska få förnyat förtroende. På arbetsmarknaden ser det betydligt bättre ut i Tyskland än i de flesta EU-länder. En förklaring är det tyska systemet med statligt stöd till arbetstidsförkortning i kristid (Kurzarbeit) som sägs ha räddat 400 000 jobb. Även ungdomsarbetslösheten är relativt låg, mycket tack vare det tyska lärlingssystemet.

Men det finns också en baksida av det här myntet. Allt fler tyskar har otrygga jobb och låglönesektorn breder ut sig. Mer än var femte tysk arbetstagare ligger under låglönegränsen. Detta har fått det tyska facket att kräva lagstadgad minimilön. Kravet har fått brett stöd och är en av de viktiga frågorna i årets valrörelse.

En annan viktig fråga är energipolitiken och omställningen till förnybar energi. Också här har Tyskland tagit på sig en ledande roll i och med beslutet att avveckla kärnkraften och satsa stort på vind- och solenergi.

Den gröna omställningen har ett brett stöd i samhället och även facket ansluter sig till den ”Energiewende” som Tyskland befinner sig mitt uppe i.

Bengt Rolfer

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter