580nfs1_red

Facklig plan för tio miljoner jobb

Florian Moritz, DGB Florian Moritz, DGB

Den tyska centralorganisationen DGB har lanserat en ny ”Marshallplan” för att stimulera ekonomin och få fart på investeringar och utveckling i Europa. Man räknar med att tio miljoner nya jobb kan skapas.

– Det här är ett alternativ till åtstramningspolitiken, säger Florian Moritz på DGB.

Marshallplanen har fyra mål:

• Att skapa trygga och hållbara heltidsjobb för att minska den höga arbetslösheten i Europa på nästan 12 procent eller 26 miljoner människor.

• Att bekämpa krisen och bygga ett mer framtidsinriktat Europa genom finansiering av långsiktiga investeringar.

• Att stärka efterfrågan i hela Europa.

• Att minska koldioxidutsläppen till under 1990 års nivå.

– Många inser att det finns stora investeringsbehov, men påstår att det inte finns pengar, säger Florian Moritz.
I Marshallplanen definieras en rad behov, samtidigt som en finansieringslösning erbjuds. Behoven rör de flesta samhällsområden. Det gäller både hårda investeringar som utbyggda transportnät, energisnålare kylskåp, renovering av bostäder och mjuka som mer personal på förskolor, kompetensutveckling och anpassning av samhället till en åldrande befolkning.

– Men det här är ingen färdig plan, vi vill att man i respektive land definierar vilka behov man har, säger Moritz.

 Hur ska då kalaset betalas?

DGB-utredarna vill skapa en europeisk framtidsfond som står under demokratisk kontroll. Fonden ska sälja tioåriga obligationer på marknaden och på så sätt få in 260 miljarder euro, har de räknat ut.

 – Idag finns enorma mängder likvida medel som söker en säker placering, men ingen investerar. Samtidigt finns dessa stora investeringsbehov, förklarar Florian Moritz.

För att kunna betala ut ränta på obligationerna föreslås också en finansiell transaktionsskatt på 0,1 procent.
Men inte nog med detta. När alla desa 260 miljarder sätts i omlopp uppstår multipeleffekter. Folk som får jobb börjar spendera sina pengar och betala skatt. DGB beräknar därför den totala effekten av planen till cirka 400 miljarder euro. Det motsvarar en årlig tillväxt på 3 procent i Europa och beräknas ge mellan nio och elva miljoner nya heltidsjobb.

Bengt Rolfer 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter