580nfs1_red

Anders Folkestad: Mitt Norden

Namn: Anders Folkestad

Uppdrag: Ordförande i Unio, Norge sedan starten 2002.

Bakgrund: Förbundsordförande i Lärarförbundet, gymnasielektor

Ålder: 64 år

Nordisk förebild: Jag har många nordiska hjältar, men mest från idrottens värld. Sixten Jernberg är en. Snarare han än Petter Northug, jag är ju en vuxen man.

Favoritplats i Norden förutom där du bor: Island och speciellt Reykjavikområdet.

Favoritmat: Är ganska enkel i mat, har ingen favoritmat.

Fritidintressen: I huvudsak idrott och friluftsliv, jobbar i Oslo och pendlar till Nordvestlandet varje helg. Jag bor utanför Ålesund nära fjord och fjäll.

Varför är du engagerad i nordiska fackliga frågor?
– Vi är ju grannländer och till sin granne får man alltid en speciell relation Dessutom är det en del av ordförandeskapet att sitta med i NFS styrelse. NFS som organisation är en väldigt bra arena för att utväxla erfarenheter och att utmejsla gemensamma strategier.

 Vad vill du uppnå i ditt Nordenfackliga arbete?
– Det ena är att Norden och NFS är en viktig arena för oss in i det europeiska. Det gör den inte minst viktig för oss i Norge. Det andra är det rent nordiska och där är gränshindren på arbetsmarknaden ett viktigt tema. Övergripande kan man säga att det handlar om att ge innehåll till den nordiska modellen och att fortsätta utveckla den.

 Vilken är den viktigaste sakfrågan i ett nordiskt perspektiv?
– Två områden är särskilt viktiga. Det ena gäller kunskapsutveckling och forskning. Där är varje land för sig för litet. Vi har olika utbildningssystem, men kunskapen känner inga gränser. Forskningsfältet är otroligt viktigt för vad vi ska leva av i framtiden. NFS har en roll att lyfta detta på nordisk nivå. En annan sådan fråga är miljön och klimatet. Där kan Norden bli en stark gemensam kraft och där är vi inte tillräckligt bra idag.

 Hur tycker du att det politiska samarbetet i Norden fungerar?
– Det är viktigt att det finns där, men det kan utvecklas. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är viktiga arenor med stora möjligheter till påverkan. Där kan NFS bidra mer med att lyfta fram frågor om sysselsättning och arbetslivspolitik. Det tror jag kommer att tas emot positivt.

Vilket är ditt bästa minne från det Nordenfackliga arbetet?
– Visst är det viktigt vad som står i papperen och vad vi talar om i mötessalen, men också att vi får mötas socialt och vara med om olika upplevelser. Båtturen på den grönländska fjorden kommer nog att stå sig länge som ett gott minne.

Bengt Rolfer

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter