580nfs1_red

Mitt Norden: Erik Jylling

Namn: Erik Jylling
Uppdrag: Ordförande för de danska akademikerna AC.
Bakgrund: Läkare, ordförande i Lægeforeningen.
Ålder: 51 år
Nordisk förebild: Ingen speciell.
Favoritplats i Norden förutom där du bor: Jag gillar alla nordiska länder, har inget särskilt favoritställe.
Favoritmat: Fisk och lamm
Fritidintressen: Alpin skidåkning, cykling, klassisk musik, goda viner.

Varför är du engagerad i nordiska fackliga frågor?
– Jag vill att vår politik gentemot Europa ska vara koordinerad. Det är viktigt att vi talar med en röst.

Vad vill du uppnå i ditt Nordenfackliga arbete?
– Att det fackliga arbetet i Norden samordnas gentemot EU som vi bland annat gjorde i diskussionen om europiska minimilöner.

 Vilken är den viktigaste sakfrågan i ett nordiskt perspektiv?
– Minimilönediskussionen är ett exempel. Dessutom är det nödvändigt att få bort de gränshinder som finns kvar i Norden för att få en gemensam nordisk arbetsmarknad, till exempel att intjänandereglerna för arbetslöshetsförsäkringen ser olika ut. Jag tror att detta är något man drabbas av inom de flesta yrkeskårer.

Hur tycker du att det politiska samarbetet i Norden fungerar?
– Mitt intryck är att krisen i Europa har gjort att det nordiska samarbetet har ökat i betydelse igen efter att ha varit nertonat under en tid. Jag tycker mig se tecken på att de nordiska länderna koordinerar sin politik mer och det är något vi ska understödja för det kan vi dra nytta av.

Vilket är ditt bästa minne från det Nordenfackliga arbetet?
– Jag kommer inte på något speciellt. Det är alltid trevligt att mötas och höra hur man har det i andra länder. Vi har en trevlig social samvaro.

Bengt Rolfer

Etiketter: mitt norden

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln