580nfs1_red

BASTUN: Trepartssamarbete och social dumpning

Det fackliga Östersjönätverket BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) höll sitt sista möte under det ryska ordförandeskapet den 13-14 maj i St. Petersburg.

På mötet presenterade Nordiska ministerrådets kontor i St. Petersburg och de sociala parterna i St. Petersburg ett trepartsprojekt om det sociala partnerskapet på arbetsmarknaden. Projektet syftar på ett informationsutbyte mellan de ryska och nordiska parterna samt att förmedla kunskap om arbetsmarknaden och sysselsättningen från Norden till Ryssland och vice versa.

Finland, som kommer att ta över BASTUNs ordförandeskap i juli, presenterade sitt ordförandeskapsprogram. Ordförandeskapet kommer att fokusera på en gränsöverskridande arbetsmarknad i Östersjöområdet samt social dumpning och svart ekonomi. Finska STTK, som kommer att hålla i ordförandeskapet, kommer bland annat att ordna ett seminarium om dessa teman under hösten. Det finska ordförandeskapet kommer även att anordna ett high level-möte under våren 2014.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter