580nfs1_red

Investera i en hållbar omställning för tillväxt & jobb!

- Norden behöver investera i en hållbar framtid! Det är dags att ta nya strukturella initiativ för att på kort och lång sikt öka sysselsättningen och Nordens konkurrenskraft.

 

Det skriver 16 fackliga ledare i Norden på debattplats i Finlands, och Nordens, största tidning Helsingin Sanomat, i Islands största tidning Fréttabladid, i norska Klassekampen, samt på debattsiterna danska Altinget och svenska NewsMill.

 

Utspelet kommer inför Nordiskt Arbetsmarknadsmöte, som arrangeras i dag den 16 maj i Stockholm av det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet. Under Nordiskt Arbetsmarknadsmöte samlas statsministrar och arbetsmarknadsministrar från hela Norden.

 

De nordiska fackliga ledarna vill se gemensamma strategier för de nordiska länderna inom tre områden: Infrastruktur, forskning och utbildning samt för våra stora naturresurstillgångar. Konkreta åtgärder som föreslås är bland annat snabbtåg mellan Stockholm, Oslo, Köpenhamn och vidare till Europa över Fehmarn, en konkret gemensam nordisk handlingsplan för forskningssamarbete, och gemensamma naturresursstrategier för naturresurserna i de nordiska länderna.

 

De nordiska fackliga ledarna och deras samarbetsorgan, Nordenfacket NFS, deltar de på Nordiskt Arbetsmarknadsmöte, där även näringslivet kommer att finnas representerat.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln