580nfs1_red

Den nordiska kollektivavtalsmodellen på Nordiskt Arbetsmarknadsmöte

Från vänster: Loa Brynjulfsdottir, Johan Ingelskog, Jorunn Berland, Tobias Eriksson och Lauri Ihalainen. Från vänster: Loa Brynjulfsdottir, Johan Ingelskog, Jorunn Berland, Tobias Eriksson och Lauri Ihalainen.

Den 16 maj arrangerades Nordiskt Arbetsmarknadsmöte i Stockholm, där de nordiska statsministrarna och arbetsmarknadsministrarna deltog. Under mötet arrangerade NFS ett seminarium om den nordiska kollektivavtalsmodellen, som lyfte upp några praktiska exempel på kollektivavtal som förbättrar ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden. På seminariet medverkade Finlands arbetsminister Lauri Ihalainen, som berättade om den finska ungdomsgarantin och trepartssamarbetet i Finland. Tobias Eriksson från Teknikföretagen berättade om Yreksåret och introduktionsavtalet som Teknikföretagen tecknat. Johan Ingelskog från Kommunal berättade om två avtal som Kommunal nyligen tecknat, om arbetslivsintroduktionsanställningar för ungdomar utan utbildning som vill arbeta inom avtalsområdet, och om introduktionsanställningar för de med vård- och omsorgsutbildning. YS nya ordförande Jorunn Berland berättade om den nordiska traditionen av avtal och förhandling, som också lett till en god omställningsförmåga i Norden. Seminariet modererades av NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln