580nfs1_red

Mitt Norden: Jess G. Berthelsen

Jess G. Berthelsen, SIK Jess G. Berthelsen, SIK

Namn: Jess G. Berthelsen.

Uppdrag: Ordförande för SIK på Grönland sedan 1995.

Bakgrund: Maskinarbetare

Ålder: 55 år

Förebild: Hardy Hansen, tidigare ordförande i danska Specialarbeiderforbundet (nu 3F) – en duktig och engagerad fackföreningsman som kunde kombinera det med att vara mänsklig.

Favoritplats i Norden förutom där du bor: Norge liknar Grönland på många sätt även om de har väldigt många träd. Där känner jag mig hemma, speciellt i norra Norge.

Favoritmat: Valrossbetar, det är verkligt gott.

Fritidintressen: Segla, jakt och fiske. Jag jagar ren.

 

Varför är du engagerad i nordiska fackliga frågor?

– Det startade med att vi blev kontaktade av NFS för många år sedan. Tanken var då att vi skulle vara med under danska LO, men vi ville inte vara lillebror till någon. Ska vi vara med så är det som egen organisation. Lyckligtvis fick vi vara det.

– För oss är det mycket viktigt att vara med NFS. De stora företagen arbetar globalt och då ger det nordiska samarbetet en möjlighet att påverka. Jag menar att vi borde vara mer engagerade, då skulle vi vara ännu starkare än idag och ha ännu mer inflytande. Det behövs om vi ska göra något åt den sociala dumpningen av arbetsvillkoren.

 

Är det ditt viktigaste mål – att nå ut bättre och få starkare röst genom NFS?

– Ja, helt klart. Vi hör inte mycket från NFS, de är ganska osynliga.

 

Vilken är den viktigaste sakfrågan i ett nordiskt perspektiv?

– Det är att ha ett samarbetsforum, där vi kan få inspiration och upplysningar om avtal om arbetsvillkor i hela Norden. Det är viktigt att arbetare kan kontakta de olika facken i hela Norden så att de kan känna sig hemma överallt.

 

Har du drivit det kravet i NFS?

– Ja i högsta grad. Det var faktiskt jag som på sin tid föreslog man ska sluta ha möten i Italien och i stället mötas i skift i de nordiska länderna. Då får man bättre reda på vad sker i respektive land. Det är också därför vi har kunnat mötas här på Grönland.

 

Vilket är ditt bästa minne från det Nordenfackliga arbetet?

– Det som nu sker på Grönland med storskalaprojektet visar hur viktigt det är för oss att ha NFS. Vi har fått stor uppbackning och vi vet nu att hela den nordiska fackföreningsrörelsen trycker på om det som sker på Grönland. Det menar jag är något gott.

 

Hur tycker du att det politiska samarbetet i Norden fungerar?

Jag skulle vilja ha ett bättre samarbete med de andra öarna Island och Färöarna så att vi kunde träffa nordiska politiker och diskutera våra gemensamma frågor. Det är något vi planerar för nu.

 

Bengt Rolfer

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln