580nfs1_red

NFS söker generalsekreterare

Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, söker generalsekreterare från och med senast den 1 augusti 2013.

 

Uppdraget som generalsekreterare för NFS innebär att du ska leda NFS kansli, vara föredragande för styrelsen och representera NFS utåt. Generalsekreteraren utses av NFS styrelse för en period på fyra år, med möjlighet till förlängning.

 

Som generalsekreterare ska du:

 • ha ett genuint intresse för att leda och utveckla en politiskt styrd facklig verksamhet
 • kunna skaffa dig överblick över utvecklingen i omvärlden och att se de strategiskt viktiga frågorna för facklig verksamhet
 • kunna prioritera utifrån en helhetsbild, fatta tydliga beslut, delegera och följa upp
 • ha god förmåga att lyssna in och respektera medlemsorganisationernas värderingar och så långt möjligt hitta gemensam grund
 • inspirera, motivera och utveckla dina medarbetare för en god arbetsmiljö
 • ha förmåga att samla hela kansliet kring mål och prioriteringar
 • vara kostnadsmedveten och resultatorienterad
 • kunna kommunicera mål och prioriteringar tydligt både inåt i organisationen och utåt

Önskvärd bakgrund och profil:

 • omfattande erfarenhet av fackligt arbete
 • erfarenhet av nordiskt och internationellt samarbete
 • relevant utbildning
 • mycket goda kunskaper i något av språken danska/norska/svenska (som är arbetsspråk)
 • goda kunskaper i engelska och gärna också i annat större europeiskt språk
 • god kommunikatör, såväl i skrift som i tal

Personliga egenskaper:

 • politisk fingertoppskänsla
 • drivande, tydlig och kommunikativ
 • smidighet i umgänge med andra människor
 • goda nätverk eller förmåga att skapa sådana

 

NFS VISION, MANDAT OCH UPPGIFTER

 

Nordenfacket NFS är en samarbetsorganisation för de fackliga centralorganisationerna i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Därmed representerar NFS nästan 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden. NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

 

NFS vision är ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv för alla. NFS vill därför

 • värna de mänskliga rättigheterna, särskilt de fackliga fri- och rättigheterna
 • främja nordiskt, europeiskt och globalt samarbete som syftar till att stärka arbetstagarnas rättigheter och villkor
 • bidra till att den nordiska kollektivavtalsmodellen utvecklas och förstärks
 • bidra till full sysselsättning och ett hållbart arbetsliv

NFS företräder medlemsorganisationerna i det nordiska samarbetet och har som organisation ett självständigt mandat att söka påverka Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Inom internationella fackliga organisationer skall NFS vara arena för medlemsorganisationernas samarbete och koordinera deras arbete och inspel när det mandatet ges.

 

NFS sekretariat, med säte i Stockholm, har fyra anställda: generalsekreteraren, två handläggare/utredare och en tjänsteman med ansvar för ekonomi och administration.

 

För mer information om NFS, se hemsidan www.nfs.net

 

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av Loa Brynjulfsdottir, NFS generalsekreterare, loa@nfs.net, tel +46 70 589 29 39.

 

Välkommen med ansökan senast måndagen den 6 maj 2013 till NFS, Drottninggatan 75, S-111 60 Stockholm eller till eva@nfs.net. Eventuella intervjuer äger rum den 15 maj 2013 i Stockholm.

 

 

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln