580nfs1_red

Gränspendlare måste kunna få a-kassa

Sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (Foto: Regeringskansliet) Sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (Foto: Regeringskansliet)

NFS uppvaktar idag Sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström med krav på förändringar i a-kassan. Med nuvarande regler riskerar många som pendlar över gränsen för att arbeta att få lägre ersättning vid arbetslöshet.

– Vi behöver ökad rörlighet, men det motarbetas så länge vi har kvar sådana här gränshinder. Problemet borde kunna lösas ganska enkelt, säger NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir.

 

Hon får medhåll från a-kassorna som sedan länge har påtalat problemen med olika regelverk i de nordiska länderna. Det är framför allt de svenska reglerna som är bekymret – och därmed främst svenska arbetstagare som drabbas.

– Som svensk lagstiftning ser ut kan man säga att syftet med den europeiska förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen inte är uppfyllt, säger Kristian Löfgren på Akademikernas a-kassa AEA.

– Detta har vi påpekat flera gånger utan att få respons. Intresset för att lösa de här problemen verkar vara lågt från beslutsfattarnas sida.

 

Här nedanför visas tre typfall på när regelverken krockar. Problemen brukar uppstå när arbetet i ett annat nordiskt land upphör och arbetstagaren återvänder för att ansöka om svensk a-kassa.

– Så länge sådana gränshinder finns kvar lever vi inte upp till avtalet om en gemensam nordisk arbetsmarknad, säger Loa Brynjulfsdottir.

 

Ingen vet exakt hur vanligt problemet är. Det saknas tillförlitlig statistik om gränspendling, men flera fackförbund har drabbade medlemmar som har hört av sig och påpekat problemet. Och för alla som drabbas är det förstås allvarligt.

 

NFS arbetar nu intensivt för att undanröja alla kvarstående hinder för en gemensam nordisk arbetsmarknad. En viss framgång har redan noterats i och med att rehabiliteringsfrågan för dem råkar ut för en arbetsskada i ett annat land har fått en lösning. Men det återstår fortfarande mellan 60 och 70 identifierade gränshinder på den nordiska arbetsmarknaden.

 

Nästa år firar avtalet om en gemensam nordisk arbetsmarknad 60-årsjubileum.

– Om vi ska leva upp till avtalet måste alla dessa gränshinder bort. Det skulle bli en samhällsekonomisk vinst för hela Norden, säger NFS generalsekreterare.

 

Bengt Rolfer

frilansjournalist

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln