580nfs1_red

Gränspendlare i Norden riskerar att gå miste om rätten till a-kassa

Olika a-kasseregler i de nordiska länderna gör att de som pendlar över gränsen för att jobba löper risk att bli utan ersättning vid arbetslöshet. Sverige har de minst generösa villkoren.

 

Här visas tre typfall på när regelverken krockar. Problemen brukar uppstå när arbetet i ett annat nordiskt land upphör och arbetstagaren återvänder för att ansöka om svensk a-kassa.
 

DOKTORANDEN ANNA

Svenska Anna bor i Malmö och är doktorand vid Köpenhamns universitet. Hennes avhandling är inte riktigt klar när anställningen upphör så hon tar några månader på sig att avsluta den. Eftersom anställningen har upphört omfattas hon nu av svensk lagstiftning och anses enligt svenska regler som studerande och inte som arbetslös. När hon anmäler sig som arbetssökande i Sverige nekas hon att gå med i svensk a-kassa på grund av "studieavbrottet" och får nöja sig med grundersättningen på 320 kronor om dagen i stället för a-kassans 680 kronor. Om Anna dessutom har en inkomstförsäkring genom sitt svenska fackförbund uteblir även denna.

 

BYGGNADSARBETAREN BOSSE

Bosse från Malmö har åkt till Danmark för att jobba på ett bygge. Efter en tid avbryts bygget och Bosse blir uppsagd, men får ett avgångsvederlag. I Danmark räknas man inte som anställd när man har avgångsvederlag, vilket är fallet i Sverige. Han åker hem igen, men beviljas inte inträde i a-kassan. Enligt svenska regler är han inte arbetslös i Sverige. Följden blir att Bosses försäkringsperiod bryts. Även han får då nöja sig med grundersättningen och går miste om eventuell inkomstförsäkring.

 

SJUKSKÖTERSKAN CECILIA

Cecilia är svensk sjuksköterska och arbetar i Oslo. Hon omfattas då av den statliga arbetslöshetsförsäkringen i Norge. När anställningen upphör dröjer det några dagar innan hon kan återvända hem och ansöka om inträde i en svensk a-kassa. Om ett månadsskifte då passeras (exempelvis att jobbet slutar 25 mars och ansökan inkommer 2 april) bryts försäkringsperioden. Hon nekas då full a-kasseersättning eftersom medlemsvillkoret inte är uppfyllt och får ingenting från inkomstförsäkringen. Om ansökan däremot sker under samma kalendermånad som arbetslösheten inträdde uppstår inget problem, eftersom den gäller retroaktivt från första dagen i kalendermånaden.

De övriga nordiska länderna har inte detta problem. I de danska och finska a-kassorna har man åtta veckor på sig att anmäla sig efter utlandsjobb utan att perioden bryts. Den sittande socialförsäkringsutredningen har föreslagit att motsvarande regel införs i Sverige.

 

Bengt Rolfer

frilansjournalist

 

Läs också artikel om gränshinderproblemen i TCO-tidningen.

Etiketter: gränshinder norden

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln