580nfs1_red

NFS vill ha nordisk trepartsdialog

Dagfinn Høbråten, tillträdande generalsekreterare för Nordiska ministerrådet (foto: Johannes Jansson, Norden.org) Dagfinn Høbråten, tillträdande generalsekreterare för Nordiska ministerrådet (foto: Johannes Jansson, Norden.org)

NFS fortsätter arbetet med att driva fackliga frågor på nordisk nivå, samt synliggöra det nordiska fackliga samarbetet. Som ett led i detta, höll NFS idag ett informellt möte med tillträdande generalsekreteraren för Nordiska Ministerrådet, Dagfinn Høybråten, i Oslo.

 

NFS generalsekreterare, Loa Brynjulfsdottir, lyfte på mötet fram behovet av en plattform för trepartsdialog eller samarbete med folkrörelser och medborgarorganisationer inom det officiella nordiska samarbetet.

- Trepartssamarbetet står starkt i de nordiska länderna, så det är en paradox att Nordiska Ministerrådet i princip är den enda internationella organisationen där man inte har någon form av trepartsorgan, säger Loa Brynjulfsdottir. Internationella organisationer som FN, EU, OECD och Council of Baltic Sea States har alla organ för arbetsmarknadens parter och medborgarorganisationer.

 

Loa Brynjulfsdottir menar att det officiella nordiska samarbetet skulle må bra av att ta in gräsrotsorganisationerna i samarbetet:

- Det behövs en blåslampa som sätter tryck på Nordiska ministerrådet att bli mer konkret målinriktat i sitt arbete och lösa gemensamma nordiska problem som till exempel de många gränshindren på arbetsmarknaden i Norden.

 

Facken i Norden har ett väl fungerande informellt samarbete med Nordiska ministerrådet, både genom dialog med ordförandelandet och med ministerrådssekretariatet. Arbetsmarknadens parter bjuds också in till MR-As årliga ministerrådsmöten. Detta embryo till trepartssamarbete är dock helt beroende av de olika ordförandeskapens prioriteringar och vilka personer som håller i frågorna på ministerrådssekretariatet. Genom att formalisera trepartssamarbetet blir det mindre känsligt för personalförändringar och olika ordförandeskaps intressen.

 

Dagfinn Høybråten efterträder Halldór Ásgrímsson som generalsekreterare för Nordiska ministerrådet den 1 mars 2013. Høybråten, som tidigare varit ledare för Kristelig Folkeparti i Norge, har en bakgrund som både folkhälsominister och arbets- och socialminister. Under 2007 var han president för Nordiska rådet. Under sin tid som minister blev Høybråten speciellt känd för sin kamp mot tobaksrökning, som resulterade i att Norge införde den mest restriktiva tobakslagstiftningen i Norden 2004.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln