580nfs1_red

Facken i Norden vill ha bort gränshinder

Göran Arrius (Saco), Ewa Björling (nordisk samarbetsminister), Eva Nordmark (TCO), Karl-Petter Thorwaldsson (LO) och Loa Brynjulfsdottir (NFS) Göran Arrius (Saco), Ewa Björling (nordisk samarbetsminister), Eva Nordmark (TCO), Karl-Petter Thorwaldsson (LO) och Loa Brynjulfsdottir (NFS)

Gränshinder i Norden var temat för ett möte mellan NFS och Sveriges samarbetsminister Ewa Björling, som under 2013 leder Nordiska ministerrådet. På mötet, som ägde rum den 4 februari 2013 på UD i Stockholm, deltog NFS generalsekreterare tillsammans med ordförandena för de svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco.

 

Trots att vi i Norden haft en gemensam nordisk arbetsmarknad i snart 60 år, finns det en mängd olösta gränshinder kvar. NFS arbetar aktivt för att, tillsammans med Nordiska ministerrådet, lösa gränshinder på arbetsmarknaden och förebygga att nya uppstår.

 

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013, har Ewa Björling det övergripande ansvaret för gränshinderfrågorna i Norden. NFS uppmanade ministern att under året sätta fokus på att lösa gränshinder kopplade till arbetslöshetsförsäkringar i Norden, vilket är ett problem som drabbar många arbetstagare som flyttar eller pendlar inom Norden.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln