580nfs1_red

Kommissionen lägger sig i lönebildningen

Foto: Silje Bergum Kinsten (norden.org) Foto: Silje Bergum Kinsten (norden.org)

De nordiska fackliga centralorganisationerna deltar idag på ett möte med europeiska sysselsättningskommittén (European Employment Committee, EMCO) där löneutvecklingen i EU står på dagordningen. Arbetsmarknadens parter i EU är inbjudna till mötet, som är en uppföljning till kommissionens meddelande "Towards a job-rich recovery", en del av kommissionär Andors sysselsättningspaket. Där föreslår kommissionen att "Att man med full respekt för arbetsmarknadsparternas oberoende enligt fördragets artikel 152 inrättar en trepartsmekanism i EU-regi för övervakning av samt utbyte av synpunkter på löneutvecklingen i relation till produktivitet, inflation och intern efterfrågan samt arbetslöshet och inkomstskillnader." (COM(2012) 173 final).

 

NFS har samordnat de nordiska fackliga organisationernas förberedelser inför EMCO-mötet. I Norden finns det en oro för att EU-kommissionen, i strid med EU-traktaten, försöker ta en mer aktiv roll i lönebildningen. Huvudbudskapet från facken är att lönebildning är parternas ansvar på nationell nivå och att en utveckling mot en europeisk inblandning i lönebildningen undergräver nationella arbetsmarknadsmodeller, parternas roll och autonomi.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln