580nfs1_red

Storskalalagen godkänd på Grönland

Gruva på Grönland. Rättigheter European Environment Agency (EEA) / Foter / CC BY Gruva på Grönland. Rättigheter European Environment Agency (EEA) / Foter / CC BY

Den 7 december 2012 godkände Grönlands landsting Inatsisartut den storskalalag som är skräddarsydd för flera storskaliga utvinningsprojekt på Grönland.

 

Enligt lagförslaget ska företag som investerar 30 miljarder i utvinningsindustrin på Grönland få teckna kollektivavtal med utländska fackliga organisationer, och således få undantag från grönländska kollektivavtal när de importerar arbetskraft utifrån till Grönland.

 

NFS har tidigare yttrat sig om förslagen till storskalalag, både i april 2012 och i november 2012. NFS har varnat för att lagen sanktionerar social dumpning på Grönland. NFS har också påpekat att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar fram löner och villkor genom kollektivavtal i Norden - och att både anställda och företag ska arbeta under lika villkor i Norden.

 

Storskalalagen tar hänsyn till de grönländska kollektivavtalade minimilönerna men arbetsgivaren kommer att ha möjlighet att dra av ca 20 % för bland annat resor, arbetskläder, kost och logi. Nivån på avdraget kommer att slås fast av det grönländska landstinget. Enligt lagen ska arbetsgivare även få ett undantag från att betala för övertid och semesterersättning.

 

Den grönländska storskalalagen strider inte bara mot den nordiska arbetsmarknadsmodellen utan förmodligen också mot ett antal ILO-konventioner, vilket kommer att granskas närmare.

 

För att storskalalagen ska kunna träda i kraft, måste det danska folketinget ge grönt ljus för arbetskraftsinvandringen till Grönland. För trots att Grönland har självstyre sedan 2009, hör landet fortfarande under Danmarks juridiska och sysslesättningsmässiga angelägenheter. Därför måste det till en särskild dansk lagstiftning för att Grönland ska kunna importera utländsk arbetskraft med utländska kollektivavtal och villkor.

 

Läs mer här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter