580nfs1_red

NFS prioriteringar för 2013

NFS styrelsemöte i Helsingfors den 20 november 2012 NFS styrelsemöte i Helsingfors den 20 november 2012

NFS verksamhetsplan för 2013 antogs av styrelsen den 20 november 2012. Utifrån NFS övergripande mål, kommer man under 2013 att särskilt prioritera arbetet kring:

  • Den nordiska kollektivavtalsmodellen.
  • Arbetskraftens rörlighet i Norden, Europa och globalt.
  • Hållbart arbetsliv - ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

NFS ska bland annat lyfta fram och sprida goda exempel på hur man i de nordiska länderna använt kollektivavtalen som verktyg för ekonomisk utveckling, grön omställning och för att underlätta för unga på arbetsmarknaden. Syftet med detta arbete, som genomförs inom ett NMR-projekt, är att stärka den nordiska kollektivavtalsmodellen genom utbyte av erfarenheter och spridning av information.

 

När det gäller arbetskraftens rörlighet, fortsätter NFS att prioritera arbetet mot social dumpning och kraven på bättre statistik över rörligheten till och inom Norden, vilket är en förutsättning för att kunna vidta riktade åtgärder mot problem som uppstår. NFS har, inom det nordiska samarbetet, varit en starkt pådrivande kraft för att konkreta åtgärder ska tas för att undanröja de många gränshindren på den gemensamma arbetsmarknaden i Norden. Det fackliga gränshinderarbetet ska intensifieras under 2013 med bland annat en rapport om de sociala trygghetssystemen i Norden och hur de fungerar för fackliga medlemmar som flyttar, eller pendlar, mellan de nordiska länderna.

 

Hållbart arbetsliv: Inför det nordiska jobbtoppmötet som hålls i maj 2013, görs ett gemensamt nordiskt fackligt utspel om sysselsättning, konkurrenskraft och ungas möjligheter på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Etiketter: nfs verksamhetsplan 2013

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln