580nfs1_red

Sture Fjäder vald till ny ordförande för NFS

NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir och NFS nyvalde ordförande Sture Fjäder. Foto: NFS NFS generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir och NFS nyvalde ordförande Sture Fjäder. Foto: NFS

Den finländska akademikerorganisatonen Akavas ordförande Sture Fjäder utsågs till ordförande för Nordens fackliga samorganisation för 2013 vid dess styrelsemöte i Helsingfors den 20 november 2012.

 

– I kristider är det allt viktigare med nordiskt samarbete. Vi har drivit en hållbar finanspolitik, satsat på kompetens och välfärd. De nordiska länderna kan fungera som exempel för Europa och den övriga världen, säger Sture Fjäder.

 

På tisdagens möte beslöt styrelsen för NFS också att intensifiera sitt samarbete och att aktivt erbjuda beslutsfattare och politiker lösningar som främjar sysselsättningen och konkurrensförmågan. Nordiska ministerrådet ordnar nästa vår ett jobbtoppmöte om sysselsättningen i de nordiska länderna, till vilket fackföreningsrörelsen förbereder sina egna framställningar.

 

– Det nordiska samarbetet är inte enbart ett myndighetsprojekt, utan medborgarsamhället och fackföreningsrörelsen har en viktig roll i det. Samarbetet inom till exempel arbetsmarknadsfrågor bör stärkas, anser Sture Fjäder.

 

Sture Fjäder tillträder som ordförande vid årsskiftet 2012/2013. Sture Fjäder har under 2012 varit vice

ordförande i NFS. Han har varit ordförande för Akava sedan 2011. Han har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag i Akava och har varit medlem i Akavas styrelse sedan 1995. Till sin utbildning är Fjäder ekonomiemagister och politices kandidat.

 

Pressmeddelande från Akava angående valet av Sture Fjäder till NFS ordförande.

 

Sture Fjäder Pohjolan palkansaajajärjestön puheenjohtajaksi

 

 

Etiketter: norden nfs sture fjäder

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln