580nfs1_red

"Facken i Norden ska inte ensamma ta ansvar för den nordiska modellen"

Ledamöter ur NFS styrelse. Foto:NFS Ledamöter ur NFS styrelse. Foto:NFS

När de nordiska fackföreningsledarna samlades i Helsingfors för NFS styrelsemöte, var naturligtvis SAS och förra veckans dramatik och förhandlingar på allas läppar. Det står alltmer klart att den nordiska kollektivavtalsmodellen utmanas från flera håll.

 

SAS agerande i samband med bolagets aktuella ekonomiska kris är ett exempel på hur stat och arbetsgivare agerar oklokt och kortsiktigt, och trott sig kunna göra vinster på att försöka sätta den nordiska modellen ur spel.

 

NFS tar ett stort ansvar för att stärka och utveckla den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och de fackliga organisationer som deltagit i förhandlingarna om SAS har tagit ett stort ansvar för modellen. Behovet av att stärka SAS framtida konkurrenskraft understryker vikten av att samarbetet mellan de fackliga organisationerna i SAS utvecklas ytterligare.

 

De nordiska fackföreningsledarna, som tillsammans representerar närmare 9 miljoner fackanslutna, ställde sig enhälligt bakom uttalandet.

 

Läs hela uttalandet här.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln