580nfs1_red

NFS styrelse samlas i Helsingfors

Sysselsättning, tillväxt och hållbarhet, social dumpning och Nordens framtid är några av de frågor står på dagordningen när ordförandena från NFS 16 medlemsorganisationer samlas i Helsingfors på tisdag för ett styrelsemöte i NFS. Mötet leds av NFS vice ordförande, Sture Fjäder, tillika ordförande för Finlands akademikerorganisation Akava.

 

Styrelsen ska bland annat diskutera sysselsättnings- och tillväxtfrågor, samt hur de nordiska facken ska agera i frågan om Grönlands regerings planer på att dumpa löner och villkor för utländska arbetstagare i de stora utvinningsprojekt som snart inleds.

 

Nordens framtid är också på NFS styrelsedagordning, då forskaren Johan Strang från Helsingfors universitet presenterar sin bok Nordiska Gemenskaper, som han skrivit inför Nordiska rådets jubileum.

 

Internationella facket ITUCs generalsekreterare gästar också mötet för att diskutera ITUCs aktuella frågor och arbetet i ILO.

 

I NFS verksamhetsplan för 2013 föreslås bland annat uppföljning till den Nordiska Fackliga Kongress som hölls i Ålesund i september på temat hållbart arbetsliv. En fördjupning i gröna jobb och fackliga strategier ska göras på ett seminarium i Ilulissat på Grönland i april.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter