580nfs1_red

Baltic Sea Labour Forum diskuterade ungdomsarbetslöshet och arbetskraftens rörlighet

Maria Grinnik, FNPR Ryssland Maria Grinnik, FNPR Ryssland

Socialdialogforumet Baltic Sea Labour Forum sammanträdde för sitt årliga rundabordsmöte i Hamburg för att diskutera både ungdomsarbetslösheten och arbetskraftens rörlighet i Östersjöregionen.

 

Medan den största delen av Östersjöregionen är drabbad av hög ungdomsarbetslöshet, över 20 %, är siffran i Danmark och Tyskland betydligt lägre, ca 7-8%. Danmarks arbetsgivarrepresentant Karen Royi presenterade den danska yrkesutbildningsmodellen och kom fram till slutsatsen att succén bakom den danska modellen är ett väl fungerande lärlingssystem där eleven tillbringar mycket tid på själva företaget.

 

Dock visar nya Eurostat-statistik den andra sidan av medaljen: I Danmark är andelen unga som är deltidsanställda också väldigt hög: endast 19 % av unga mellan 15-24 är heltidsanställda.

 

Tuija Oivo från det finska arbetsmarknadsdepartementet presenterade den nya ungdomsgarantin som träder i kraft från och med nästa år. Ungdomsgarantin tillförsäkrar en utbildnings-, praktik- eller arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer under 25 år och för nyutexaminerade personer under 30 år inom tre månader från anmälan som arbetslös. I ungdomsgarantin ingår också en utbildningsgaranti som tillförsäkrar en utbildningsplats för alla som just avslutat grundskolan.

 

I diskussionen om arbetskraftens rörlighet betonade STTK:s ordförande Mikko Mäenpää betydelsen av samarbetet mellan socialpartner, regeringar och andra organisationer för att bekämpa de negativa bieffekterna av den fria rörligheten i Östersjöregionen. Särskilda åtgärder är nödvändiga för att bekämpa den gråa ekonomin och social dumpning samt säkerställa arbetstagarnas rättigheter, särskilt när de jobbar i ett annat land.

 

Läs resolutionen här.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter