580nfs1_red

Gränshinderdebatt i Nordiska Rådet

Finlands samarbetsminister Alexander Stubb på väg upp i talarstolen. Bild: Benjamin Suomela - norden.org Finlands samarbetsminister Alexander Stubb på väg upp i talarstolen. Bild: Benjamin Suomela - norden.org

Under onsdagsmorgonen debatterade Nordiska rådets 64:e session gränshinder. Det var tydligt att debatten engagerade många, och mötesordförande fick flera gånger be talarna att hålla sig kort för att mötet skulle kunna hålla tiden. Debatten gällde gränshinderarbetet i stort, men också de 17 förslag för att lösa gränshinder som presidiet lagt fram.

 

Dessa förslag behandlade bland annat rätten att rösta, en nordisk konvention om partnerskap, att EG-direktiv i de nordiska länderna ska likriktas ex. angående byggregler, att möjligheten till praktikplatser ska öppnas, att rehabiliteringsinsatser ska koordineras mellan länderna, m.m.

 

Flera ministrar och parlamentariker ondgjorde sig över att i takt med att gränshinder avlägsnas, så tillkommer lika många eller kanske fler. Debatten innehöll många konkreta problem och förslag på lösningar. Alexander Stubb, Finlands samarbetsminister, framförde förslaget att statsministrarna till 2013 års session ska lägga fram en deklaration om gränshinder, för att på så sätt öka farten i debatten. Förslaget mötte gillande från flera håll, bland annat från Cristina Husmark Pehrsson, vice ordförande i Nordiska Rådets svenska delegation.

 

The Nordic countries - even cooler than you think

Flera talare menade också att Norden och nordiska frågor numera syns alltmer i debatten, vilket är bra för det nordiska samarbetet. Norden har blivit coolt, och Finlands samarbetsminister föreslog skämtsamt en ny slogan: "The Nordic countries – even cooler than you think".Att Norden och nordiska frågor uppmärksammas understryker också hur viktigt det är att Norden undanröjer de gränshinder som finns. Ewa Björling, Sveriges samarbetsminister, påminde om varför det är viktigt att avskaffa gränshinder – för att värna hela Nordens konkurrenskraft.

 

Inofficiellt världsrekord i omorganisering

Ett annat förslag som skulle beslutas om, gäller den gränshinderombudsman som S-gruppen fört fram. Flera talare upprepade förslaget, men Gränshinderforums ordförande Ole Norrback varnade för flera omorganiseringar. Han menade att det nordiska samarbetet troligen har det inofficiella världsrekordet i omorganiseringar. Istället är det mer och tydligare politisk styrning som behövs, och då inte bara att vänta ytterligare ett år på ytterligare en deklaration från statsministrarna, utan tydlig politisk styrning varje dag på alla våra regeringskanslier. Tydligen satte han fingret på en öm punkt, för genast kom inlägg om svårigheterna i att få andra departement att lyssna på samarbetsministrarna, och prioritera gränshinderfrågorna.

 

Beslut

Sessionen godkände presidiets 17 förslag. Vidare godkände man förslaget om en ombudsmannainstans på nordisk nivå. För exakt innehåll i förslagen, hänvisas till Nordiska rådets egen dokumentation, och protokollet från sessionen, som läggs upp på norden.org.

 

Slutligen avslutar vi med ett citat från Ole Norrback, Gränshinderforums ordförande: "Bästa politiker. Använd makten när ni har den."

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln