580nfs1_red

Folkrörelserna - lösningen på problemet med det demokratiska undreskottet i Norden?

Johan Strang, Helsinki universitet Johan Strang, Helsinki universitet

När Nordiska rådet nu firar 60-årsjubileum, lanserar man en jubileumsbok med visioner för det framtida nordiska samarbetet. Nordiska Gemenskaper, skriven av Johan Strang vid Centrum för Norden-studier vid Helsingfors universitet (CENS), presenterades på en paneldebatt i Helsingfors idag. Och det är nya och delvis banbrytande tankar han levererar.

 

Strang föreslår att de nordiska länderna, istället för den rigida ministerrådsstrukturen, bildar gemenskaper för viktiga nordiska politikområden som utrikes- och försvarspolitik, miljö, välfärd, energi och forskning. En gemenskap skulle baseras på avtal mellan länderna och ledas av ett ministerråd, medan Nordiska rådet skulle bilda utskott för varje gemenskap.

 

En nordisk gemenskap skulle vara en slags mellanväg mellan nuläget och förslaget om en nordisk förbundsstat, förklarar Strang. –Det skulle vara ett flexibelt och målinriktat ministersamarbete i kombination med en folklig förankring. Ett samarbete som fokuserar på konkreta och synliga resultat och bedrivs i nya och flexibla former kan ge det nordiska samarbetet en ny guldålder, menar Johan Strang.

 

Nordiska Forum

Folkrörelserna och medborgarorganisationerna kan vara en lösning på problemet med det demokratiska underskottet i det nordiska samarbetet. Det officiella nordiska samarbetet bör därför utnyttja denna potential genom att involvera t ex Föreningarna Norden och NFS mer i det politiska arbetet.

För att åstadkomma en samhällelig debatt behövs olika slags nordiska debattforum. Modellen för Johan Strangs Nordiska Forum har tagit inspiration från den svenska organisationen Folk & Försvars, som ordnar debatter, seminarier, konferenser, studieresor och utbildning för olika målgrupper från skolelever till journalister.

 

Organisationernas Nordiska Råd

NFS generalsekreterare, Loa Brynjulfsdottir, deltog på seminariet där Nordiska Gemenskaper presenterades och lyfte fram behovet av en bättre koppling mellan det folkligt förankrade organisationssamarbetet i Norden och det officiella nordiska samarbetet. De nordiska facken har fått tillgång till det officiella samarbetet genom hårt och enträget arbete. Det skulle dock behövas en mer formell plattform för folkrörelser i Norden, till exempel ett Organisationernas Nordiska Råd, som skulle kunna sätta ett välbehövligt tryck på det officiella nordiska samarbetet att lösa nordiska problem som gränshinder.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln