580nfs1_red

Arbete och arbetskraft lockade 700 åhörare

Inför Nordiska Rådets 64:e session i Helsingfors arrangerade Pohjola-Norden, finska Föreningen Norden, ett välbesökt halvdagsseminarium om "Arbete och arbetskraft i Norden".

 

Seminariet var välbesökt, 700 deltagare slöt upp för att lära sig mer om statistik och trender på den nordiska arbetsmarknaden. Talarlistan var både lång och tung, med både statsminister Jyrki Katainen, hans statsrådskollega arbetsmarknadsminister Lauri Ihalainen, Direktör Sari Baldauf från Stiftelsen Tukikummit, och inspirerande Christina Dahlblom från Dahlblom & Sparks Oy. Vi fick höra mer om bl a Finlands ungdomsgaranti, Danmarks flexicurity 2.0, och om 80-talisternas, generation Y, intåg på arbetsmarknaden.

 

Skillnader i Norden

Generaldirektör Juhana Vartiainen från VATT, som tidigare varit på svenska Konjunkturinstitutet, jämförde och åskådliggjorde skillnaderna på de nordiska arbetsmarknaderna, och arbetsmarknadsminister Ihalainen var inne på samma ämne. Finlands största problem är att arbetskraften långsamt minskar, medans den i Sverige ökar något. Norge och Sverige står rustade inför de demografiska förändringarna med stora pensionsavgångar, till stor del på grund av invandringen till länderna. Finland och Sverige har problem med en stor ungdomsarbetslöshet, i Danmark men även Norge ser det mycket bättre ut bland ungdomarna. Även bland äldre är det stora skillnader mellan de nordiska länderna, Sverige och Norge har en relativt hög sysselsättning bland äldre, medans Finland och Danmark kommer betydligt sämre ut. Arbetsmarknadsminister Ihalainen påpekade också att arbetslösheten i Finland blir allt manligare, och bland de sysselsatta stiger andelen kvinnor. Det är ett problem i vardanda och något att hålla ögonen på, även för de andra nordiska länderna!

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln