580nfs1_red

Ny lag på Grönland kan leda till social dumpning

Grönländska landsstyret, Naalakkersuisut, har lagt fram ett lagförslag som ska reglera förhållandena vid anläggning av storskaliga utvinningsprojekt på Grönland. I förslaget öppnas det upp för att företag inom utvinningsindustrin inte ska behöva följa grönländska kollektivavtal när de importerar arbetskraft utifrån till Grönland. Ren social dumpning, med andra ord.

 

Utvinning av järnmalm och andra naturresurser på Grönland ger upphov till en grundläggande principdiskussion om den nordiska kollektivavtalsmodellen som hela den fackliga rörelsen i Norden bör engagera sig i. NFS har tidigare uppmanat landsstyret att se till så att alla människor på den grönländska arbetsmarknaden behandlas lika – oavsett var de kommer ifrån – och att stå upp för kollektivavtalsmodellen.

 

Både grönländska landsorganisationen SIK och arbetsgivarorganisationen GA har protesterat mot lagförslaget. Arbetsgivarna är oroliga för de lokala företagens konkurrenskraft när villkoren blir olika för olika företag på Grönland.

 

De utvinningsprojekt som är aktuella nu är dels företaget London Minings gruvprojekt i närheten av Nuuk och dels ett vattenkraftverk vid Maniitsoq, som ska producera energi till ett aluminiumsmältverk som Alcoa vill bygga. I projekten ska det användas utländsk arbetskraft i storleksordningen 2000 personer. I London Minings fall finns det starka kinesiska intressen i företaget och man kan räkna med att det blir kinesisk arbetskraft som importeras till Grönland.

 

Enligt lagförslaget skulle de utländska arbetarna kunna anställas på kinesiska villkor, men minst få en lön om 80 danska kronor i timmen, vilket är den lägsta lönen på Grönland. Däremot skulle företagen få rätt att ta betalt för resor, transporter, logi och andra saker av arbetarna. I praktiken innebär det att gruvarbetarnas ersättning kan bli mycket låg, kring 30 kronor i timmen, enligt grönländska SIK.

 

Lagprocessen pågår för närvarande i det Grönländska landstinget.

 

Flera länkar:

 

Artikel i Arbetet

Miljö & Klima

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter