580nfs1_red

Europafacket manar till aktion den 14 november

Från Europafackets styrelsemöte den 17 oktober. Bilden tillhör EFS. Från Europafackets styrelsemöte den 17 oktober. Bilden tillhör EFS.

Under sitt styrelsemöte den 17-18 oktober diskuterade Europafacket en mängd aktuella frågor, såsom bankunion, arbetstidsdirektivet och EU2020-strategin. Under hela mötet hängde krisen som en skugga över frågorna. På uppmaning av de spanska fackliga organisationerna, samlades styrelsen bakom inte bara ett gemensamt uttalande men också en gemensam aktionsdag, för att rikta uppmärksamheten mot de åtstramningsåtgärder som i flera länder lett till djupare kris och recession, snarare än återhämtning. Istället för åtstramningar, efterlyser Europafacket åtgärder för hållbar tillväxt och ett socialt Europa. Återigen upprepar Europafacket att de vill ha ett socialt protokoll för den europeiska unionen.

 

Europafacket uppmanade sina organisationer att anordna aktioner, såsom seminarier, demonstrationer eller andra åtgärder, i solidaritet med de länder som står inför recession och större ekonomisk kris, den 14 november 2012.

 

Danska FTF har kongress den 14 november, och kommer då att uppmärksamma aktionsdagen.

 

Deklarationen "ETUC day of action and solidarity for a Social Compact for Europe" finns att läsa på Europafackets hemsida.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln