580nfs1_red

BASTUN höll sitt första möte under det ryska ordförandeskapet den 9-10 oktober i Moskva

BASTUN Moskva

Det fackliga Österjönätvärket BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) höll sitt första möte under det ryska ordförandeskapet den 9-10 oktober i Moskva.

 

Nätverket godkände programmet för det ryska ordförandeskapet som präglas av ILO och Decent Work samt arbetskraftens rörlighet i Östersjöregionen.

 

Själva mötet koncentrerade sig på ILO-frågor och inbjudna gäster var bland annat Kari Tapiola, Trine Lise Sundes samt Sergejus Glovackas. Utvecklingen i centrala Asien väcker oro och det finns nya neoliberala tendenser i många länder i regionen. Men inte häller facket i länderna kring Östersjön har det lätt med låg organisationsgrad och en socialdialog som påminner mer om en monolog. Även arbetsgivarnas ändrade attityder gentemot ILO debatterades flitigt.

 

Under en intensiv debatt kom man fram till att facket måste öka samarbetet när det gäller ILO-frågor och att inte låta ett system som har fungerat i nästan hundra år kollapsa.

 

Estlands fackliga centralorganisations ordförande Harri Taliga gav en lägesrapport angående den Baltiska organiseringsakademin BOA, som började sin verksamhet i våras. Man ser redan de första positiva resultaten i form av nya medlemmar som har rekryterats i olika branscher såsom transport, metall och tjänstesektoren.

 

Nätvärket stödde även BASTUNs medverkan som observatör i Baltic Sea Labour Forum. Forumet kommer att anordna en rondabordskonferens i Hamburg den 15 november där alla NFS medlemsorganisationer är välkomna att delta. Konferensen kommer att fokusera på ungdomsarbetslöshet och arbetskraftens rörlighet i Östersjöområdet.

 

Kontakta mika.domisch@nfs.net för mer information.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter