580nfs1_red

Intervju med Guy Ryder som idag tillträder som generaldirektör för ILO

Idag tillträder Guy Ryder, som ILOs generaldirektör. Som sista resa innan han tillträdde besökte Guy Ryder Nordisk Facklig Kongress i Ålesund den 18 september där han höll ett anförande om Hållbarhet i ett globalt perspektiv. Guy Ryder är den förste generaldirektören för ILO med facklig bakgrund. Ryder lyckades samla ett brett stöd för sin kandidatur både bland fackföreningar, arbetsgivare och regeringar. En samlad nordisk fackföreningsrörelse ställde sig enhälligt bakom Guy Ryders kandidatur redan i november 2011.

 

I Ålesund lyckades Maria Karlman Noleryd och Nina Isaksson från NFS att få en intervju med den blivande generaldirektören. I intervjun tackar Guy Ryder de nordiska fackföreningarna för deras stöd och om att det är möjligt att kombinera arbetstillfällen och samtidigt arbeta för att minska klimatpåverkan, för en hållbar framtid.

 

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter