580nfs1_red

Nordisk facklig kongress stödjer strejkande vårdpersonal i Norge

Den 19 september antog Nordisk Facklig Kongress följande uttalande, till stöd för den strejkande vårdpersonalen i Norge:

 

Uttalelse fra NFS' 1. nordiske faglige kongress

STØTTE TIL STREIKENDE OMSORGSARBEIDERE I NORGE

Nordens Faglige Samarbeidsorganisasjon, NFS, samlet til kongress i Ålesund 18. - 19. september 2012, vil uttrykke sin sterke støtte til de streikende omsorgsarbeidere i Norge.

 

Omsorgsarbeidere i privatdrevne omsorgsinstitusjoner kjemper en rettferdig og prinsipielt viktig kamp for å oppnå pensjonsrettigheter og lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som deres kollegaer i offentlig sektor.

 

NFS oppfordrer arbeidsgiverne til å komme de streikende arbeidstakerne i møte, og tar avstand fra konkurranseutsetting som går på bekostning av arbeidstakernes lønns - og arbeidsvilkår.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln