580nfs1_red

Framtidsdeklaration antagen på Nordisk Facklig Kongress

Idag avslutades Nordisk Facklig Kongress, då NFS styrelse sammanträdde och antog en Framtidsdeklaration för ett hållbart arbetsliv - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Framtidsdeklarationen borgar för en ny facklig strategi. Deklarationen avslutas med ett antal utfästelser, för att vi gemensamt ska uppnå målet om ett hållbart arbetsliv.

 

Hela deklarationen här.

 

"De nordiska fackens framtidsinriktade utfästelse är att arbeta för:

 

- Ett hållbart arbetsliv där såväl den sociala som de ekonomiska och ekologiska dimensionerna utvecklas på ett hållbart sätt;

- Goda förutsättningar för att upprätthålla, förankra och utveckla den nordiska kollektivavtalsmodellen;

- Att vara relevanta fackliga organisationer som genom ständig utveckling gör det möjligt att upprätthålla en hög facklig organisationsgrad;

- Social hållbarhet med välfärdssystem som stöder människor i de förändringar som krävs;

- Respekt för fackliga och andra mänskliga rättigheter överallt, vilket är grunden för social hållbarhet;

- Ekonomisk hållbarhet med företag, verksamheter, arbetsplatser och finansiella system som tål påfrestningar och kan återhämta sig efter de chocker som verkar komma allt tätare;

- Ekologisk hållbarhet med resilienta ekosystem, som kan förse oss med förnybara naturresurser och ekosystemtjänster;

- Att den nordiska arbetsmarknadsmodellen, och ILOs konventioner,ska respekteras inom EU-systemet;

- Att hitta lösningar och strategier för att säkra att anställda och företag arbetar under lika villkor på våra arbetsmarknader;

- En aktiv arbetsmarknads- och förhandlingspolitik för fler, bättre och grönare jobb;

- Att det goda arbetet ska komma fler till del genom att skapa en inkluderande arbetsmarknad med ett inkluderande arbetsliv;

- Jämställdhet och integration i arbetslivet;

- Full sysselsättning, trygghet i anställning och särskilda insatser mot ungdomsarbetslöshet;

- Mer arbetstagarinflytande när det gäller den egna arbetsmiljön;

- Att underlätta medlemmarnas arbetsvardag genom att verka för bättre villkor för dem som har otrygga eller stressiga jobb;

- Ett arbetsliv som gör det möjligt att kombinera arbete, familjeliv och privatliv, genom att bl.a. öka den arbetsflexibilitet som dagens livspusslande arbetstagare behöver under perioder i sitt arbetsliv"

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln