580nfs1_red

Nordiska arbetsministrar kartlägger social dumpning

NFS generalsekreterare deltog på det årliga nordiska arbetsministermötet, som under det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet (NMR) ägde rum i Longyearbyen på Svalbard 12-13 september.

 

Möten med arbetsministrarna ger NFS goda möjligheter att driva viktiga nordiska fackliga frågor, både i formella möten och vid mer informella tillställningar. Huvudfrågan vid Svalbardmötet var utmaningar och möjligheter med arbetskraftsmobilitet i Europa, ett område som NFS arbetat mycket med. De nordiska facken har tillsammans drivit kampen mot social dumpning och svart ekonomi, som tyvärr har ökat i och med tjänsters rörlighet över gränserna.

 

Konklusionen från mötet var att oacceptabelt låga löner och dåliga arbetsvillkor för arbetskraftsinvandrare är ett utbrett problem i Norden. Detta är något de nordiska arbetsministrarna ser allvarligt på och de beslutade därför om en gemensam nordisk kartläggning av arbetskraftsmobilitetens omfattning och art, samt problemen med social dumpning, för att framöver kunna rikta insatserna rätt. Man enades också om att samarbeta nordiskt kring implementeringen av EU:s utstationeringsdirektiv (implementeringsdirektivet).

 

NFS välkomnar arbetsministrarnas konstruktiva och konkreta samarbetsinitiativ. Informationen om mobilitet och social dumpning är mycket bristfällig men behovet av statistik på området stort eftersom tillförlitligt underlag är förutsättningen för att kunna vidta lämpliga åtgärder - både för att bekämpa social dumpning och för att underlätta rörligheten. Som ett led i att bekämpa de utmaningar som är kopplade till social dumpning, menar NFS också att länderna bör intensifiera insatserna mot svart arbete och svart ekonomi.

 

Förutom arbetskraftens rörlighet, diskuterades även problemen med ungdomsarbetslöshet i de nordiska länderna och kvinnors yrkesdeltagande på mötet med de nordiska arbetsministrarna.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln