580nfs1_red

Hur man bygger ett nytt grönt finansiellt system

Sony Kapoor Sony Kapoor

En av sessionerna på Nordisk Facklig Kongress handlar om en hållbar ansvarstagande ekonomi. En av huvudtalarna där är indienfödde Sony Kapoor, tidigare investment banker hos Lehman Brothers men sedan 2003 omvänd kapitalist som propagerar för reformer av det finansiella systemet. Kapoor grundade tankesmedjan Re-Define och har varit rådgivare till norska utrikesdepartementet, Världsbanken, EU, UNDP och ett flertal regeringar. Kapoor har i flera år kritiserat finansvärlden, som han menar är ohållbar och kortsiktig i sitt tänkande, och kommit med förslag på alternativa lösningar, bland annat till den rådande finanskrisen.

 

Han ser krisen som till stora delar självförvållad. Det handlar om europeiska politiker som sedan 2010 jagat väljarstöd på hemmaplan genom att skälla på "lata greker" som inte gör rätt för sig. För att hitta "ljuset i slutet av tunneln" behövs enligt Kapoor omvälvande beslut, långsiktighet och en återupprättad trovärdighet bland europeiska politiker. En viktig beståndsdel i lösningen är det Kapoor kallar the New Green Deal, som handlar om att bygga ett grönt finansiellt system.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln