580nfs1_red

Guy Ryder talar på Nordisk Facklig Kongress

Guy Ryder, ILOs tillträdande generaldirektör Guy Ryder, ILOs tillträdande generaldirektör

Guy Ryder, som i oktober tillträder som ILOs generaldirektör, mjukstartar genom att delta på Nordisk Facklig Kongress i Ålesund 18-19 september och tala på temat Hållbarhet i ett globalt perspektiv. Guy Ryder är den förste generaldirektören för ILO med facklig bakgrund. Efter valet i slutet av maj har gratulationerna strömmat in från hela världen. Guy Ryder lyckades samla ett brett stöd för sin kandidatur både bland fackföreningar, arbetsgivare och regeringar. En samlad nordisk fackföreningsrörelse ställde sig enhälligt bakom Guy Ryders kandidatur redan i november 2011.

 

Ryder har 30 års erfarenhet inom fackföreningsrörelsen, är utbildad vid Cambridgeuniversitetet, och påbörjade sin fackliga karriär som assistent på TUCs internationella avdelning. Han var under många år också generalsekreterare för de internationella fackliga samorganisationerna ICFTU och ITUC. Förväntningarna på den nye generaldirektören är höga. ILO är den enda inflytelserika internationella organisation där både arbetstagare, arbetsgivare och regeringar är representerade, och har av The Guardian sagts vara den enda inflytelserika organisation som har förmåga att påverka den makroekonomiska politik som drivs av regeringar, och få både trojkan (ECB, IMF och kommissionen) och EUs regeringar att skifta fokus från åtstramningar till mer framgångsrika metoder för att föra EU och världen ur krisen. Ansvaret vilar tungt på ILO att förvalta sitt inflytande väl. NFS välkomnar Guy Ryder till Ålesund, och hoppas att han hos oss finner inspiration att leda ILO i förändringsarbetet för ett hållbart arbetsliv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln