580nfs1_red

Kommissionens rekommendationer debatteras i Sverige

EU-kommissionen har kommit med sina landsspecifika rekommendationer. Sverige får rekommendationen att uppmuntra större löneflexibilitet, särskilt i de nedre löneskalorna. För vissa skulle det kunna leda till en lönesänkning, menar LO, TCO och Saco. Det är på gränsen till vad som är förenligt med respekten för parternas autonomi, menar de i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.

  

"Denna inblandning i nationell ­lönebildning är oacceptabel. Dels ­saknar EU enligt fördraget befogenheter vad gäller löneförhållanden, dels ­respekterar inte rekommendationerna internationella normer till skydd för grundläggande fackliga rättig­heter. Det spanska exemplet ­visar på risken med att låta EU:s ­institutioner lägga sig i lönepolitiken. Arbetsmarknadsparternas autonomi är central för oss. [...] Vi förutsätter att den svenska ­regeringen står upp för den svenska modellen och agerar mot kommissionens rekommendationer. Detta gäller närmast vid rådsmötena för arbetsmarknadministrarna och finans­ministrarna den 21–22 juni och inte minst vid toppmötet den 28–29 juni i Bryssel. Det är nödvändigt för att värna den svenska kollektivavtals­modellen." skriver Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Eva Nordmark, ordförande, TCO, och Göran Arrius, ordförande, Saco.

 

I Danmark har FTF ställt sig bakom de svenska fackens krav, i ett brev till statsminister Helle Thorning-Schmidt där man uppmanar den danska regeringen att stå upp för den danska avtalsmodellen och stå emot EUs försök till inblandning i lönebildningen.

 

De finska facken har velat få in en skrivning om att de finska rekommendationerna ska ta form "in cooperation with social partners", även det för att värna kollektivavtalsmodellen. Rekommendationerna kommer att diskuteras på toppmötet den 28-29 juni.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln