580nfs1_red

Nya stadgar för NFS

Från stiftelsemötet av NFS 1972. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Från stiftelsemötet av NFS 1972. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

NFS stadgar antogs vid det grundande möte den 14 mars 1972. Ändringar har gjorts i omgångar och senast på styrelsemötet den 24 april 2012. I de reviderade stadgarna slås NFS grundläggande värderingar fast, liksom NFS vision att "främja ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv, till gagn för enskilda löntagare, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, i Norden, Europa och globalt."

 

Arbetet med att ta fram de nya stadgarna har pågått det senaste året i NFS stadgegrupp, som letts av TCOs förre ordförande Sture Nordh. Inom NFS har det funnits en bred samsyn kring den huvudsakliga inriktningen för stadgerevisionen. NFS värdegrund, syfte, uppgift och mandat har förtydligats och stadgarna har moderniserats. Utan att göra stadgarna för detaljerade, har även frågor kring rollfördelning, ansvar och tvistelösning tagits upp.

 

De nya stadgarna finns här.

 

Etiketter: nfs stadgar

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln