580nfs1_red

Europafacket på offensiven med en social pakt

Under sitt styrelsemöte den 5-6 juni beslutade Europafacket (EFS) att man vill ha en social pakt för Europa. Europas unika sociala modell är hotad i tider av åtstramning och ekonomisk kris, varför Europafackets medlemsorganisationer enhälligt ställt sig bakom kravet på en social pakt. Pakten ska lägga fast att sociala rättigheter måste vara prioriterade framför ekonomiska friheter. EU är en union för både ekonomiska och sociala framsteg. Det är genom social dialog vi kommer att finna rättvisa och effektiva lösningar på den ekonomiska krisen, och ändå ser vi att den sociala dialogen hotas i kristider. EFS kallar på Europas arbetsgivarorganisationer, EUs institutioner, nationella regeringar och andra organisationer att delta i en diskussion angående EFS förslag om en social pakt för Europa. EFS beslöt också att bedriva en aktiv kampanj för  den sociala pakten.

 

Den sociala pakten har varit på EFS dagordning under en längre tid. En av de svåra frågorna har rört huruvida lagstadgade minimilöner skulle inkluderas i den social pakten och på vilket sätt. NFS fick under hösten 2011 i uppdrag av NFS styrelse att samordna de nordiska organisationernas arbete med  minimilönefrågan i Europafacket. I och med den slutgiltiga skrivningen i förslaget till social pakt som tar hänsyn till de nordiska synpunkterna, sätts nu en punkt för samordningsarbetet.

 

Alla EFS medlemsorganisationer står bakom förslaget till social pakt. Europafacket påbörjar nu arbetet med att föra upp den sociala pakten på EUs dagordning.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln