580nfs1_red

Strejkrätten tvistefråga i ILO

Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen har en trepartsstruktur och består av regeringar, arbetstagare och arbetsgivare Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen har en trepartsstruktur och består av regeringar, arbetstagare och arbetsgivare

Just nu pågår ILOs 101:e arbetskonferens i Genève och en stor tvist mellan arbetstagargruppen och arbetsgivargruppen är i uppsegling.

 

Igår lade arbetsgivarna in veto när det gäller arbetet att förhandla fram den lista som Applikationskommittén ska behandla under årets arbetskonferens. Arbetsgivarna vägrar att ta med fall som rör C 87 om föreningsfriheten och föreningsrätten med motivet att de inte vill behandla frågor som rör strejkrätten. Arbetstagargruppens enhälliga svar blev att säga nej till denna utpressning. Arbetsgivarna har under många år ifrågasatt ILOs Expertkommitté, dess mandat och den juris prudence som under de dryga femtio år som Expertkommittén funnits arbetat fram när det gäller strejkrätten som en erkänd del av C 87.

 

De nordiska representanterna i kommittén anser att arbetsgivarnas veto och utpressning är helt förkastligt och oacceptabelt.

 

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln