580nfs1_red

Det ska vara enkelt att röra sig över gränserna i Norden!

Anna Sophie Liebst, Hallå Norden och Johan Lindblad, Nordiska Ministerrådet Anna Sophie Liebst, Hallå Norden och Johan Lindblad, Nordiska Ministerrådet

Så löd budskapet när de Nordiska branschfederationerna och Nordens Fackliga Samorganisation idag träffades för en Nordisk Workshop i Stockholm.

 

Anna Sophie Liebst från Hallå Norden, informerade om sitt arbete med att guida människor som flyttar eller pendlar över gränserna i Norden i gränshinderdjungeln. Hon menade att det på hög politisk nivå hålls många "festtal" om vikten av att lösa gränshinder men att det är få som faktiskt arbetar med att lösa dem.

 

- Vi måste hitta konkreta lösningar säger Anna Sophie.

 

Gränshinder kostar men det kommer även att vara kostsamt att lösa gränshindren. Johan Lindblad från Gränshinderforum/Nordiska ministerrådet var inne på samma linje och menade att myndigheterna idag endast tar ansvar för sina egna frågor, det finns idag ingen myndighet som har ett övergripande ansvar för att människor inte hamnar i kläm mellan de nordiska länderna.

 

Det ska vara enkelt att jobba över gränserna i Norden och inte som idag när komplexiteten läggs i händerna på enskilda arbetstagare att lösa. Individer som drabbas av gränshinder ska inte behöva stå för kostnaderna för de problem som uppstår för att länderna inte lyckats hitta lösningar. Vi måste hitta lösningar där staterna tar ansvar för att människor går "skadefria" från gränshinderproblem genom att lösa frågorna på en övergripande nivå sinsemellan, menade flera av mötesdeltagarna. Under hösten 2012 kommer NFS att ta fram facklig rapport om gränshinder och hur vi i facken kan bidra till att lösa gränshinder.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln