580nfs1_red

"Internationella villkor" = social dumpning?

Efter att NFS styrelse i april riktade en skarp uppmaning till grönländska landsstyret Naalakkersuisut och dess ordförande Kuupik Kleist att inte sanktionera social dumpning i samband med import av arbetskraft till storskaliga utvinningsprojekt på Grönland, tackade Kuupik Kleist i sitt 1 maj-tal grönländska SIK för deras mod att visa vägen för den internationella fackliga rörelsen:

 

"Vi arbejder for at åbne døren for flere mineaktiviteter i disse år. Jeg glæder mig over, at SIK og Grønlands Arbejdsgiverforening ved flere lejligheder sammen har meldt ud om, at man ikke vil tillade social dumping i tilknytning til de kommende storskalaprojekter, helt på linje med Naalakkersuisut´s holdning. Jeg vil gerne af den grund rette en særlig tak til SIK for, at det har udvist mod til at bane vejen for den internationale fagbevægelse."

 

Experter menar dock att Naalakkersuisut lägger upp till social dumpning eftersom man talar om att utländsk arbetskraft ska arbeta under "internationella löne- och anställningsvillkor".

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln