580nfs1_red

I gränslandet - NFS kommentar

NFS har skickat in kommentarer på SOU 2011:74 I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden. Delbetänkandet social trygghet vid gränsarbete i Norden är en del av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

 

Gränshinderfrågor är högt prioriterade av NFS och man uttrycker därför sin uppskattning för arbetet med gränshinderfrågor som den parlamentariska kommittéen lagt ned. NFS uppmuntrar den svenska regeringen att aktivt fortsätta sitt arbete mot gränshinder, särskilt inom ramen för bilateralt arbete och inom Nordiska ministerrådet:

 

"Gränshinderforum är ett forum där gränshinder identifieras. Lösningarna på gränshinder ligger ofta utanför Gränshinderforum", står det i kommentaren, som vidare påpekar vikten av "att regeringen inte skjuter över gränshinderfrågor på Gränshinderforum, utan att man tar gränshindren vidare till Nordiska ministerrådet, där också lösningar kan komma till."

 

Läs hela NFS kommentar här.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln