580nfs1_red

Bekämpning av social dumpning på Grönland

"Social dumpning är ett allvarligt problem som riskerar att underminera den väl fungerande nordiska arbetsmarknadsmodellen", konstaterar NFS styrelse i ett uttalande riktat till det grönländska landsstyret. Den fackliga rörelsen i Norden delar de grönländska arbetsmarknadsparterna SIKs och GAs oro för att Grönland underminerar den väl fungerande grönländska kollektivavtalsmodellen, genom att sanktionera social dumpning i samband med import av arbetskraft till storskaliga utvinningsprojekt på Grönland.

 

NFS uppmaning till det grönländska landsstyret är att se till så att alla människor på den grönländska arbetsmarknaden behandlas lika – oavsett varifrån de kommer. Om Grönland öppnar upp för att företag inom utvinningsindustrin får undantag från grönländska kollektivavtal när de importerar arbetskraft utifrån till Grönland, skulle det innebära en form av statligt sanktionerad social dumpning, vilket är i strid med den nordiska modellen.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln