580nfs1_red

NFS styrelse diskuterar gränshinder, nordiska kollektivavtalsmodellen och social dumpning

Loa Brynjulfsdottir (NFS generalsekreterare), Roar Flåthen (NFS ordförande) och Ole Norrback (ordförande i Gränshinderforum) vid NFS styrelsemöte den 24 april 2012 Loa Brynjulfsdottir (NFS generalsekreterare), Roar Flåthen (NFS ordförande) och Ole Norrback (ordförande i Gränshinderforum) vid NFS styrelsemöte den 24 april 2012

En rad stora frågor fanns på dagordningen när NFS styrelse sammanträdde på Bergendal utanför Stockholm tisdagen den 24 april. Det fortsatta fackliga arbetet mot gränshinder i Norden diskuterades bl.a. med Gränshinderforums ordförande Ole Norrback och de fackliga ledarna i Norden betonade vikten av att ingen ska falla mellan stolarna i det grundläggande skyddsnät som vi förväntar oss i det nordiska välfärdssamhället. Gemensamma insatser för att stärka den nordiska kollektivavtalsmodellen diskuterades också på mötet. Som ett led i det, drar nu NFS igång ett stort nordiskt projekt om kollektivavtalsmodellen, grön omställning och tillväxt.

 

NFS styrelse antog dessutom ett uttalande om risken för social dumpning i samband med storskaliga gruvprojekt på Grönland och beslutade att NFS ska gå in som observatör i Baltic Sea Labour Forum. Arbetet i ILO presenterades av Nordens fackliga representant i ILOs governing body, Trine Lise Sundnes (LO Norge).

 

För att även i framtiden kunna möta de utmaningar facken i Norden står inför och som ett led i att ytterligare prioritera dialog och samarbete i Norden, beslutade mötet att höja medlemsavgiften till NFS. Stadgarna för organisationen reviderades samtidigt för att förtydliga NFS värdegrund, syfte, uppgift och mandat, samt för att modernisera stadgarna. Verksamhetsberättelsen för 2011 antogs också av styrelsen.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln