580nfs1_red

Nordisk gränshinderkonferens 19 april i Oslo

Det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2012, Nordens Fackliga Samorganisation (NFS) och Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) bjuder in till en nordisk trepartskonferens om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och gränshinder i Oslo den 19 april 2012.

 

En välfungerande nordisk arbetsmarknad ska underlätta för arbetstagare i de nordiska länderna, så att de enkelt ska kunna arbeta i hela Norden. Det är därför viktigt att förebygga och undanröja gränshinder på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Det norska ordförandeskapet vill därför, tillsammans med arbetsmarknadens parter, fortsätta det arbete som påbörjats på nordisk nivå genom att diskutera och finna konkreta lösningar på olika gränshinder.

Konferansen om gränshinder på den nordiska arbetsmarknaden är ett gemensamt arrangemang mellan det norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2012, Nordens Fackliga Samorganisation NFS och Næringslivets Hoveorganisasjon NHO. För mer information och anmälningsformulär, klicka här!

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln