580nfs1_red

Organisera! – Nordens budskap på EFS vinterskola

Igår avslutades Europafackets (EFS) vinterskola i Köpenhamn – ett tvådagars toppmöte för Europas alla fackliga ledare för att diskutera fackens svar på krisen i Europa. Ledarna för 12 nordiska fackliga centralorganisationer var på plats i Köpenhamn och betonade samstämmigt vikten av organisering och rekrytering för att stärka trepartssamarbetet i Europa.

 

Inför vinterskolan hade den samlade fackföreningsrörelsen i Norden lyckats avstyra försök att göra europeisk lagstadgad minimilön till Europafackets politik. I krisens spår har röster höjts inom EFS för en gemensam europeisk minimilönepolitik men från NFS sida har vi försvarat de nordiska modellerna när det gäller parternas självständighet, löneförhandlingar och kollektivavtal.

 

De nordiska organisationerna på NFS vinterskola backade dock upp ett starkt mandat för EFS generalsekreterare att representera den europeiska fackliga rörelsen i trepartsförhandlingar på EU-nivå. Planen är att nu utnyttja den öppning som finns inom EU för att bidra med konkreta tillväxtinitiativ. EFS ska också ta fram en kort deklaration som tydligt pekar på vilket EU facken vill ha, nämligen ett EU som står upp för demokrati, trepartssamarbete, respekt för fackliga rättigheter, sysselsättning, innovation, investeringar och tillväxt.

 

Diskussionsunderlaget för EFS vinterskola finns här.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln