580nfs1_red

Roar Flåthen vald till NFS ordförande 2012

Vid NFS styrelsemöte i Hamburg den 16 november 2011 valdes LO Norges ledare Roar Flåthen till NFS ordförande för 2012. Vice ordförande blir Sture Fjäder som leder finska Akava.

Foto: Trond Isaksen

Under 2012 firar NFS 40-årsjubileum, vilket kommer att firas vid den verksamhetskonferens som äger rum i Norge hösten 2012, då vi har norskt ordförandeskap både i NFS och i Nordiska Ministerrådet.

NFS övergripande mål är att främja ett hållbart arbetsliv, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Under kommande år kommer NFS särskilt att prioritera arbete kring den nordiska kollektivavtalsmodellen, gröna jobb och grön ekonomi, samt arbetskraftens rörlighet i Norden, Europa och globalt.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln