580nfs1_red

Nordiska ministerrådet - ordförandeprogram 2012

Samarbetet med arbetslivet parter är centralt i ordförandeprogrammet för Nordiska ministerrådet 2012.

 

NFS välkomnar programmet för Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2012, som presenterades av Norges statsminister, Jens Stoltenberg, vid Nordiska rådets session i Köpenhamn igår. Under sitt ordförandeår vill Norge fokusera på utvecklingen av en hållbar välfärdsstat i ett nordiskt perspektiv. Hållbarhetsbegreppet är centralt i programmet och man lyfter särskilt fram ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Foto: Johannes Jansson/norden.org

NFS har bidragit med konkreta inspel och initiativ till programmet, som ligger väl i linje med de nordiska fackliga prioriteringarna för 2012. Vi välkomnar särskilt att Norge i ordförandeprogrammet poängterar att samarbetet med arbetslivets parter är centralt. Nordens Fackliga Samorganisation kommer att göra sitt yttersta för att bidra till detta samarbete.

Kommentarer

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln