NFS ställer sig bakom Global Deal

NFS är anslutna till av Global Deal, ett initiativ för social dialog och bättre villkor på den globala arbetsmarknaden.

Målet med Global Deal är att de fördelar och vinster som genereras av globaliseringen skall komma fler till del. Social dialog är en viktig hörnsten för att uppnå detta. Erfarenheterna från Norden och den nordiska modellen visar att välfungerande arbetsmarknadsrelationer bidrar till anständiga arbeten, ökad jämlikhet och en inkluderande ekonomisk utveckling. Detta är till gagn för löntagare, företag och samhällen.

Läs mer om Global Deal här.

The Nordic countries and ILO Conventions

The Nordic ILO group has produced a report that investigates the scope of ratifications of ILO Conventions adopted in the Nordic countries in the period 1980-2016, and which of those that have been subject to complications during the ratification process or not have been ratified at all – often due to reluctant employers and governments. The aim of the report is to investigate the reasons to why the process has stagnated and to contribute with a trade union perspective in the debate.

Find out more

Missa inga intressanta möten eller konferenser. Håll koll på det som händer i NFS i NFS Kalendarium

 

NFS Ordförande - Ragnhild Lied

"Nå leder hun Unio, den nest største hovedorganisasjonen etter LO i Norge, og dette året også Nordens faglige samorganisasjon. En viktig sak nå er å få opp organisasjonsgraden for å sikre kraft i samarbeidet med arbeidsgivere og staten."

Läs porträttet av Ragnhild Lied i Arbeidsliv i Norden

Norden och Europa

NFS projekt ”Europa och den nordiska avtalsmodellen: Det komplicerade samspelet mellan nordisk och europeisk arbetsrätt”? fortsätter under 2016.

Läs mer och hämta publikationen här.

Vad är NFS?

Nordens Fackliga Samorganisation NFS är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemannaorganisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Därmed representerar NFS nästan 9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden. NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan de anslutna medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse i vid mening, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.

Läs NFS rapporter och publikationer om bl.a. nordiska modellen, klimat och arbetskraftens rörlighet.

NFS extranät finns dokument till styrelse, utskott och arbetsgrupper. Detta område på hemsidan är skyddat med ett lösenord, vilket betyder att utomstående inte får tillgång til de dokument som läggs ut här.

Strategiinriktining 2015-2019 och verksamhetsplan

Här finns NFS strategiplan för 2015-2019 med övergripande inriktning på hållbart arbetsliv, hållbar välfärd och utbildning samt hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Verksamhetsfokus är fortsättningsvis på den nordiska modellen och arbetskraftens rörlighet.
Läs mer om NFS startegiinriktning och verksamhetsplan 2017 här.